Företag

Hälsa har ett stort värde i sig självt men är även ett fundament när det kommer till hur jag mår och fungerar i mitt privatliv och yrkesliv. När jag har god hälsa och mår bra så har jag också bäst förutsättningar för att fungera optimalt i mina relationer och på mitt jobb.

Jag erbjuder träning, återhämtning och inspirationsföreläsningar för att skapa tillstånd. Goda, starka tillstånd med syftet att därifrån kunna fatta aktiva val och beslut som tar den enskilda och en organistation framåt. För oavsett hur framgång definieras och tolkas så handlar det om en riktning framåt. Att gå från att må och fungera bra till att sträva mot att fungera och må ännu bättre.

Tidigare uppdrag har både varit på plats samt digitalt med inriktning;

Yoga som stresshantering
Yoga & mental träning på jobbet
Mentala nycklar för stabilitet & motståndskraft i en föränderlig tid
Det viktigaste först - om hur du skapar struktur och hittar fokus för att må & prestera bättre
Espressoyoga - kontorsträning

Jag ser fram emot att bidra på Din arbetsplats! Maila mig therese@yogastories.se