Företag

Både i min verksamhet och i mitt privatliv bjuder jag in vetenskapen från väst och låter den ramen få fyllas med visdomen från öst. Det skapar både stabilitet och nyfikenhet samt redskapen för att möta vardagens utmaningar, men även att ha utrymmet att uppleva tacksamhet och glädje i dagliga rutiner samt kunna lyfta blicken och sätta riktningen framåt. Idag läser jag till Certifierad Mental Tränare och jobbar deltid i mitt företag Yoga Stories med utbildningar, onlineprogram, resor och retreats. Jag har fortsatt ha det där pirret i magen som min kompass när jag fattar beslut. Min mission är att du, genom förståelse för dig själv, hur din hjärna fungerar och vad ditt hjärta längtar efter, ska hitta och följa ditt pirr i magen. Yoga och mental träning är redskap på vägen. Att bli medveten om att varje dag bär på val. Alla de där små medvetna, eller omedvetna valen skapar vanor som blir beteenden och får oss att anta roller som påverkar vår story. Hur vi ser på oss själva och hur vi ser på världen. Att kunna landa på en plats i oss själva där vi blir en orsak till hur framtiden ser ut istället för att vara en produkt av den historia som passerat. Yogamattan är en fin plats att möta sig själv på.