Investering

Dropin 250kr/ klass (kan ej förbokas)
10 kort 1800 kr ( gäller halvårsvis, ej personligt )

PT Yoga 90 min, inkl personligt yogaprogram att praktisera hemma 1050 kr
5 tillfällen 3950 kr
PT Yoga Par 90 min, inkl personliga yogaprogram att praktisera hemma 1400 kr
5 tillfällen 6000 kr

SUP Yoga bokas via Holiday Club 0647-120 00